Priprava internih pravnih aktov

Vsako podjetje za svoje uspešno delovanje potrebuje interne pravne akte, s katerimi definira pravila, organizacijo, delovne procese, odnose in kulturo v podjetju. Namenjeni so tako delavcem, kot tudi delodajalcu, saj omogočajo, da obe strani poznata svoje pravice in dolžnosti, kar pripomore k nemotenemu poslovanju in povečanju zadovoljstva ter zaupanja znotraj podjetja.

Nekatere interne pravne akte morajo podjetja obvezno sprejeti že na podlagi veljavne zakonodaje, saj zagotavljajo zakonski minimum pri urejanju razmerij med delodajalcem in delavci. Kljub temu se v praksi prepogosto izkaže, da podjetja kljub zakonski obvezi teh aktov ne sprejemajo, še več, se niti ne zavedajo, da jih morajo sprejeti, če se želijo izogniti visokim kaznim v inšpekcijskih nadzorih.

V podjetju Advise vam celovito svetujemo kako pripraviti zakonsko določene obvezne interne pravne akte, ki bodo v celoti in popolnoma prilagojeni Vaši organizaciji. Poleg obveznih pravnih aktov je priporočljivo, da podjetja sprejmejo še dodatne interne pravne akte z namenom izboljšanja uspešnosti, organizacije in varnosti poslovanja. Namen priprave internih pravnih aktov je, da delodajalec postavi jasen, nedvoumen in razumljiv sistem pravil, s katerimi je nujno potrebno seznaniti tudi vse delavce v podjetju. Skozi interne pravne akte se namreč odražajo vrednote, poslanstvo in vizija podjetja.

Na podlagi opravljene analize stanja Vašega podjetja pripravljamo osnutke potrebnih internih pravnih aktov in po potrebi tudi pogodb oziroma drugih dokumentov s kadrovskega področja, ki se nanašajo na njih. Naša ekipa strokovnjakov z interdisciplinarnimi znanji s področja prava in kadrov Vam nato po meri svetuje in na podlagi Vaših želja tudi izdela končne verzije tako obveznih, kot tudi priporočljivih internih pravnih aktov.

Po izdelavi internih pravnih aktov za Vas ažurno spremljamo zakonodajo in kolektivne pogodbe, skrbimo za tekoče prilagoditve, Vam svetujemo in z vami sodelujemo pri postopkih sprejemanja in vpeljevanja sprememb in nudimo vso drugo potrebno pomoč. Po potrebi Vaše interne pravne akte sproti prilagajamo in posodabljamo, tako, da sledijo novim zakonskim usmeritvam, politiki in dinamiki Vašega podjetja.

Obvezni interni pravni akti

l

Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

Izjava o varnosti z oceno tveganja

s

Pravilnik o prepovedi alkoholiziranosti in dela pod vplivom prepovedanih substanc

Pravilnik o računovodstvu

s

Pravilnik o prepovedi mobinga

~

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

Priporočljivi interni pravni akti

Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom

Pravilnik o delovnem času

Pravilnik o službenih vozilih

Pravilnik o letnih dopustih in drugih odsotnostih z dela

Pravilnik o plačah

Pravilnik o mobilnih telefonih

Želite izvedeti več o pripravi pravnih aktov? Obiščite naš blog!

ZAUPAJO NAM NAJBOLJŠI  

Toyota partner podjetja Advise
Tobačna d.d. dolgoletni partner podjetja Advise
Inovatim partner podjetja Advise
Partnerji podjetja Advise
ALD Automotive in Advise
Lexpera partner podjetja Advise
Logo Vzajemna
Wiener Stadtische zavarovalnica
Schneider Electric partner podjetja Advise
Berlitz in Advise
Gafco in Advise
Hyundai partner podjetja Advise
DB Schenker in Advise
KD Group partner podjetja Advise
Citroen logo

IZJAVE NAŠIH ZADOVOLJNIH POSLOVNIH PARTNERJEV

S podjetjem Advise d.o.o. sodelujemo že več 10 let. S storitvami podjetja,  pa tudi z odnosom in odzivnostjo zaposlenih smo zelo zadovoljni. Skratka: pričakovanja, ki smo jih imeli so v podjetju Advise d.o.o. v celoti uresničili, tako da brez težav in z veseljem priporočamo njihove storitve tudi drugim podjetjem.

mag. Gregor Šergan

direktor, Berlitz Slovenija d.o.o.

Podjetju Advise d.o.o. nas že več kot 20 let navdušuje s svojo strokovnostjo, kakovostjo in prilagodljivostjo. Za nas opravljajo storitve priprave plač, vodenja kadrovskih map in pravnega svetovanja. Natančnost, preciznost, ažurno podajanje informacij in skrb za stranke so za nas velikega pomena, zato z veseljem Advise d.o.o. priporočamo vsem, ki iščejo profesionalno storitev.

Barbara Rovan

vodja kadrovske službe, C Automobil Import d.o.o.

Advise d.o.o. je naš partner že več 10 let. V vseh teh letih so se izkazali kot zanesljiv in strokoven partner. Informacije, ki smo jih včasih tudi zelo hitro potrebovali, so vedno posredovali v najkrajšem možnem času. Držijo se rokov, delo je opravljeno temeljito in natančno. Vedno so dosegljivi tudi za dodatna pojasnila, informacije ali dialog, in to brez slabe volje.

Marjana Frantar

v.d. direktor kadrovske službe, Vzajemna d.v.z.

Človeški viri in ravnanje z njimi je izredno občutljivo in zahtevno področje. V Tobačni Ljubljana d.o.o. z družbo Advise d.o.o. sodelujemo že nekaj časa. Takojšnja odzivnost in pomoč, pa zanesljivost na področju obračuna plač in kadrovske dokumentacije je njihova odlika.

Monika Teran

vodja kadrovske službe, Tobačna Ljubljana d.o.o.