Selekcija kadra Advise

Izbira ustreznega kadra za posamezno podjetje je vsekakor zelo zahtevna naloga. Ne morete namreč objaviti oglasa na vseh mogočih mestih in pričakovati, da vam bodo na vrata potrkali ravno tisti profili ljudi, ki jih potrebujete. Zato je izjemno pomembno, da se odločite za ustrezen selekcijski postopek.

Da bi že na samem začetku poskrbeli za neke vrste naravno selekcijo, pomaga natančen opis delovnega mesta in zahtev, ki jih pri kadrih iščete. Prav tako je treba biti natančen pri pogojevanju glede izobrazbe in delovnih izkušenj.

Selekcijski postopek se prične z oglasom

Objavite ustrezen oglas za razpisano prosto delovno mesto tudi v medijih, ki koketirajo z vam ustreznim profilom ljudi. Na ta način boste lahko pritegnili še osebe, ki sicer niso brezposelni iskalci dela, bi se pa s svojim znanjem in talenti prepoznali v samem opisu.

Selekcijski postopek, ki steče na ta način, vam v veliki meri olajša kasnejše pregledovanje prispelih prošenj. Namesto kupa različnih življenjepisov boste imeli pred sabo že dokaj prečiščen izbor potencialnih kandidatov. Nato sledi naslednji korak selekcije – izbor vseh, ki ustrezajo vašim razpisanim zahtevam.

Selekcijske postopke je potrebno včasih spremeniti

V primeru, da se na prvi razpis ni prijavilo dovolj kandidatov ali pa so bile zahteve nekoliko prestroge, da bi našli popolnoma ustreznega kandidata, razmislite o spremembi selekcijskega postopka. Ne v celoti, ampak zgolj v tistem delu, za katerega menite, da je sprememba za vas še sprejemljiva.

Potrebujete pomoč? V podjetju Advise, d. o. o., nudimo tudi kadrovsko svetovanje.

Vsekakor je cilj selekcijskega postopka najprej nabrati dovolj kandidatov, nato pa z njimi opraviti informativni pogovor. Morda celo v več delih, kar pomeni, da določene kandidate izločite, druge pa pokličete na ponoven pogovor. Prav to je namen ustrezne selekcije, ki vas bo na koncu pripeljala do idealnega kandidata.

Cilj selekcijskega postopka mora biti obojestransko zadovoljstvo

Ni dovolj, da je z izbranim kadrom zadovoljen zgolj delodajalec, pač pa mora biti zadovoljstvo obojestransko. Informativni pogovori so namenjeni ugotavljanju primernosti kandidata, a so hkrati priložnost, da tudi sam pove, kaj pričakuje od delodajalca.

Najboljši kadri so namreč tisti, ki se na svojem delovnem mestu dobro počutijo. Na ta način podjetje pridobi ustrezen kader za katerega ve, da v vsakem trenutku daje od sebe vse, kar zna in zmore. Selekcijski postopek je na ta način uspešen in opravičuje vse korake, ki so potrebni, da se do takšnega kadra pride.

Vključite testiranje v svoj selekcijski postopek

Odvisno od razpisanega delovnega mesta lahko podjetje svoj selekcijski postopek nadgradi tudi s testiranjem. Ožji izbor kandidatov, ki se izkažejo kot primerni po izobrazbi in denimo komunikacijskih veščinah, se lahko dodatno izkaže še na področju zahtevanih znanj ali spretnosti.

Testiranja lahko potekajo na samem delovnem mestu, v pisarni, ali pa celo preko spleta. Še posebej dobrodošlo je to takrat, ko kandidat ne more zagotoviti kakšnih oprijemljivih referenc, ali pa je morda šele na začetku svoje delovne poti. Za testiranje se šteje tudi kakšen izpolnjen vprašalnik, ki ga kandidat priloži k svoji prošnji.

Ustrezna selekcija kadra je izjemno pomembna za podjetje, saj si to od svojih zaposlenih želi, da so dodana vrednost podjetju in se v svojem delovnem okolju počutijo dobro.