Kadrovski svetovalec je vaša pomoč pri vseh kadrovskih procesih. Spoznajte ga, zagotovo lahko pomaga tudi vam.

Kaj je kadrovsko svetovanje

Kadrovsko svetovanje je storitev, ki zajema pomoč pri nalogah in odločitvah v vsakodnevni kadrovski praksi. V ta okvir sodi svetovanje in ponudba individualnih rešitev pri enostavnih in kompleksnih kadrovskih problemih. Oseba, ki izvaja kadrovsko svetovanje, je kadrovski svetovalec.

Kaj počne kadrovski svetovalec?

Kadrovski svetovalec strankam pomaga strateško povezovati učinkovite kadrovske procese, programe in prakse v njihovo vsakodnevno poslovanje. Prav tako si prizadevajo izboljšati tudi učinkovitost stranke pri upravljanju s človeškimi viri, ter s predstavitvijo oziroma trženjem izdelkov ali storitev.

Prav tako kadrovski svetovalec strankam zagotavlja tudi redne povratne informacije o njihovem delovanju v zvezi z letnimi cilji upravljanja. Da bi dosegli omenjeno, mora kadrovski svetovalec opraviti oceno potreb ali revizijo, ter dati priporočila in predloge, uskladiti oblikovanje in izvajanje ukrepa ali popraviti načrt. Kadar je to potrebno, kadrovski svetovalec stranki pomaga tudi pri upravljanju s človeškimi viri.

Kako vam kadrovski svetovalec lahko pomaga?

Kadrovski svetovalec natančno pregleda vaše kadrovske procese in vam pomaga optimizirati kadrovsko službo in delo s kadri. Optimizacija procesov kadrovske službe vam prihrani čas in denar, ki se odraža v večji učinkovitosti, kakovosti in zadovoljstvu vseh deležnikov.

Administrativni del zajema sistemizacijo in organizacijo delovnih mest, napredovanje in nagrajevanje in druge interne akte povezane z urejanjem delovnih razmerij.

Razvojni del zajema razvoj kadrov, kompetenčni model, upravljanje s talenti, obdobni razvojni pogovori.

Pred vsakim posegom kadrovski svetovalec naredi pregled trenutnega stanja, pripravi predloge za spremembe, predstavitev in pogovor z vodstvom, uvedbo sprememb in nudi nadaljnjo podporo. Le tako lahko kadrovsko svetovanje gradimo na trdnih temeljih.

Za vas izvede tudi selekcijo kadra. Ste že kdaj zaposlili osebo, o kateri ste si na izbornem razgovoru ustvarili dober vtis, potem pa na delovnem mestu ni dosegala vaših pričakovanj in rezultatov?

Za vas lahko začasno prevzamemo vodenje kadrovske službe, dokler ne izberemo pravega naslednika.

Kaj to pomeni v praksi?

Kadrovski svetovalec vas razbremeni vseh administrativnih postopkov in namesto vas v celoti izpelje vse procese, povezane z zaposlovanjem kadrov. Natančno pregleda vaše kadrovske procese in vam svetuje, kako optimizirati kadrovski oddelek in delo s kadri.

Kadrovski svetovalec vam ponuja:

 • urejanje postopkov zaposlovanja (sklenitev, prenehanje delovnega razmerja, prijava, odjava);
 • sistemizacijo in druge akte s področja zaposlovanja;
 • delovna dovoljenja, zaposlovanje tujcev;
 • vzdrževanje sodobnih kadrovskih evidenc;
 • izračunavanje in izplačevanje plač;
 • brezplačno pravno pomoč s področja delovnih razmerij;
 • davčno svetovanje v okviru delovnih razmerij.

Kadrovsko svetovanje obsega tudi naslednje rešitve:

 • razvoj kadrov in organizacije;
 • analizo potencialov;
 • psihološka testiranja in ocenjevanja kandidatov;
 • svetovanje pri izbiri orodja in izvedbi letnih razgovorov;
 • coaching (komunikacija, odnosi, upravljanje s stresom, učinkovitost zaposlenih, reševanje konfliktov, motivacija in zadovoljstvo zaposlenih, komunikacija ob odpuščanju);
 • graditev blagovne znamke kot delodajalec.

V podjetju Advise d.o.o., zaposlujemo izkušene kadrovske svetovalce, ki za vas opravijo:

 • Oddaja in objava prostega delovnega mesta (PD) in drugih potrebnih obrazcev.
 • Pogodbe o zaposlitvi za nedoločen ali določen čas.
 • Postopke in dokumente v zvezi s poskusnim delom.
 • Prijave in odjave v obvezna socialna zavarovanja (M obrazci).
 • Odmere letnih dopustov.
 • Napotitve na zdravniške preglede.
 • Ponudbe novih pogodb o zaposlitvi.
 • Sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi.
 • Druge dokumente (kot so npr. pogodbe, sklepi, odredbe, navodila in podobno) s kadrovskega področja.

 

Advise d.o.o.

Na vašo željo lahko za vas uredijo, vodijo in hranijo celotno kadrovsko evidenco vključno s personalnimi mapami delavcev Vašega podjetja.

V podjetju Advise uporabljamo kadrovsko informacijski sistem, ki podpira kadrovske evidence, delovna mesta in organizacijsko strukturo družbe, tako da so podatki vsak hip na voljo odgovornim osebam naročnika. V trenutku lahko pridobimo izpis raznovrstnih podatkov, ki Vam omogočajo različne preglede kadrovskega potenciala, lažje načrtovanje karier, kadrovskih potreb ter primerjavo različnih podatkov, ki privedejo do optimalnega kadrovskega ravnovesja.

Vsi podatki so na voljo takoj, in sicer v obliki izpisov, raznih tabel, ki jih vodstvo lahko koristi za lažje načrtovanje, letna poročila, revizije in aktuarske izračune.

Na podlagi zahtev naročnika in konkretnega delovnega mesta oglašujemo, opravimo razgovore in izberemo najprimernejše kandidate, ki jih nato napotimo na razgovor k naročniku. Ves čas aktivno sodelujemo z naročnikom, upoštevamo njegove zahteve in preverjamo uspešnost izbora.

Prednosti za naročnika:

 • skupaj z naročnikom pripravimo celovito analizo delovnega mesta, ki je osnova za nadaljnje iskanje kadra;
 • proces iskanja in selekcije po meri prilagodimo vsakemu naročniku; 
 • s pomočjo baze kandidatov Vam predstavimo izbor najprimernejših kandidatov; 
 • kandidate iščemo tudi z direktnim iskanjem, ne le na podlagi prejetih prijav; 
 • preko pogodbenih sodelavcev izvajamo psihološko testiranje in testiranje sposobnosti; 
 • zagotavljamo anonimnost in diskretnost postopka; 
 • izpeljemo vso potrebno administracijo in uredimo dokumentacijo celotnega postopka.

Ekipo naših strokovnjakov sestavlja tudi kadrovski svetovalec s področja urejanja delovnih dovoljenj in zaposlovanja tujcev. 

Nudimo vam:

– svetovanje in posredovanje informacij v zvezi s pridobivanjem delovnih dovoljenj;

– vodenje celotnega postopka za pridobitev vseh vrst delovnih dovoljenj,

– prijavo dela tujca;

– vodenje celotnega postopka za pridobitev dovoljenja za prebivanje tujca in njegovih družinskih članov v Republiki Sloveniji; 

– urejanje vse potrebne dokumentacije v zvezi z zaposlitvijo. 

Znanja in spretnosti, ki jih zahteva delo kadrovskega svetovalca

Kadrovski svetovalec za svoje delo potrebuje široko strokovno znanje področja in zakonodaje, poznavanje poslovanja, vsebine in postopkov dela zaposlenih ter poznavanje opisa del in nalog posameznih delovnih mest. Pomembno je poznavanje zakonodaje, zlasti delovno pravnih predpisov ter internih aktov in politik, poznavanje delovnih in postopkovnih navodil. Pozna statistične in analitične metode in ima sposobnost poslušanja in svetovanja.