Bliža se konec leta 2021 in s tem čas, ko se marsikateri delodajalec odloči, da svoje zaposlene nagradi za trdo delo v iztekajočem se letu. Za vas smo pripravili kratek pregled, kako pravilno izpeljati postopek izplačila božičnice, tako, da bo tudi z davčnega vidika za vas to najbolj ugodno.

Po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) je plačilo za poslovno uspešnost (v pogovornem jeziku se lahko uporablja tudi izraz trinajsta plača, božičnica, letna nagrada) opredeljeno kot sestavni del plače, če je tako dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Ker je plačilo za poslovno uspešnost del plače, mora biti izraženo v denarju in ne v delnicah ali bonih, niti v nudenju ugodnosti v naravi.

Davčni vidik izplačila božičnice:

 Zakon o dohodnini (ZDoh-2) v 12. točki prvega odstavka 44. člena določa izvzem dela plače za poslovno uspešnost iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja do višine 100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Zadnji podatek za povprečno plačo v Republiki Sloveniji je 1.872,92 € (za mesec september). Božičnica 2021 sicer lahko znaša več kot je povprečna plača v Republiki Sloveniji, a se bo del, ki je nad 100 % povprečne plače, štel v dohodnino.

Pod kakšnimi pogoji se božičnica 2021 izplača?

  1. Pravica do izplačila nagrade za poslovno uspešnost mora biti določena v internem aktu delodajalca ali kolektivni pogodbi, kjer so opredeljena merila za določanje višine nagrade.
  2. Nagrada za poslovno uspešnost se izplača le enkrat letno in vsem upravičenim zaposlenim hkrati.
  3. Božičnica 2021 oz. plačilo za poslovno uspešnost je opredeljeno kot del plače, zato mora biti izplačana v denarju.

Ker je ustrezen interni akt delodajalca pogoj za zakonito izplačilo božičnice, našim strankam predlagamo, da še pred izplačilom božičnic sprejmejo interni akt v katerem se določijo pravice in obveznosti zaposlenih in delodajalca pri izplačilu nagrade. Ta dokument vam lahko pomagamo pripraviti tudi mi.