Advise d.o.o.

Mesečni obračun plač

Plača. Plačilo za delo. Plačilo za delavčev trud in prispevek k uspešnosti Vašega podjetja. Pri večini delodajalcev je podatek o plačah in ostalih prejemkih strogo varovan podatek, ki predstavlja zelo občutljivo temo. 

Obračun plač predstavlja zahtevno in stalno spreminjajoče strokovno področje. Predpisi, ki urejajo to področje, so podvrženi stalnim spremembam, pristojne državne institucije pa vse bolj nadzirajo izplačila plač, njihovo ustreznost in zakonitost. Potrebno je stalno in natančno spremljanje delovne zakonodaje, kolektivnih pogodb, davčne zakonodaje in zakonodaje s področja socialne varnosti. 

 

Zakaj prepustiti obračun plač nam?

 • Smo visoko specializirani za področje obračuna plač, ažurno sledimo vsem spremembam zakonodaje, se udeležujemo zunanjih in internih izobraževanj, znotraj ekipe izmenjujemo izkušnje, mnenja in stališča, tako da Vam lahko ponudimo storitev na izjemno visokem strokovnem nivoju. 
 • Tajnost in pravilnost podatkov ter zadovoljstvo strank je naše glavno vodilo. 
 • Programska oprema, potrebna za obračun plač predstavlja velik strošek za podjetja; ker obračun izvajamo za več naročnikov, Vam lahko ponudimo objektivno nižjo ceno storitve.
 • Spremembe so edina stalnica; ob spremembah zakonodaje v podjetju hitro in natančno izvedemo vse posodobitve programske opreme in testiramo nadgradnje. 

S tem postane prenos obračuna plač na podjetje Advise d.o.o. lahka odločitev. Ko prejmemo podatke z Vaše strani opravimo obračun plač in Vam pošljemo plačilne liste, temeljnico ter vse ostale potrebne dokumente in izpise. 

V zvezi z obračunom plač Vam v podjetju Advise d.o.o. nudimo naslednje storitve: 

 • mesečni obračun plač, 
 • obračun regresa, božičnice ter letnih nagrad, jubilejnih nagrad, dodatkov za poslovno uspešnost in drugih dodatkov, ki niso vezani na mesečno plačo,  
 • obračun bonitet, 
 • izplačilo potnih stroškov,
 • obračun odpravnin, 
 • obračun najemnin, sejnin, nagrad, dividend in podobno, 
 • mesečno poročanje državnim institucijam (kot sta npr. AJPES in FURS),
 • priprava in tiskaje plačilnih listin,
 • obračun kreditov, odtegljajev, trajnikov in izvršb,
 • letna poročila državi in zaposlenim (M4, dohodnina),
 • različna analize in poročila po Vaši meri. 

V pravilno mesečno izplačilo in pravilen mesečni zapis na plačilnih listah vseh zaposlenih je z naše strani vloženo ogromno truda in dela, da ste lahko v Vašem podjetju brez skrbi glede pravilnosti obračuna plač in tajnosti le-tega. Izognili se boste napakam in nezadovoljstvu delavcev ter izgubi dragocenega časa. Naše storitve bodo tako v zadovoljstvo vodstva, kot tudi delavcev. 

Obračun drugih prejemkov

Tako kot obračun plač, je tudi področje obračuna drugih prejemkov zahtevno opravilo.

Za Vas pripravljamo obračune vseh vrst avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb, obračunavamo in izplačujemo prejemke za poslovodne osebe,  prejemke z naslova začasnega in občasnega dela upokojencev ter pripravljamo izplačila za vajence, dijake in študente. Za vsako vrsto izplačila tudi poročamo pristojnim državnim institucijam. Vse to je del našega vsakdana.

Advise d.o.o.
Letna kadrovska poročila

Oddaja obveznih letnih poročil

Ob zaključku leta za Vas pripravimo obvezna letna poročila, ki jih je potrebno predložiti pristojnim državnim institucijam v predpisanih rokih:

 • priprava letnih dohodninskih poročil, 
 • poročanje FURS o olajšavah za vzdrževane družinske člane, 
 • poročanje FURS o vplačanih premijah dodatnega pokojninskega zavarovanja. 

Izdelava dodatnih poročil

Poročila in podatki za razne državne institucije so seveda obvezni, vendar pa podjetja, ki stremijo k odličnosti, želijo in potrebujejo še več:

 • pripravo podatkov za aktuarske izračune,
 • pripravo raznorazne preglednic, poročil in izpisov,
 • pripravo raznih letnih poročil in
 • pripravo raznih podatkov za kadrovske službe, računovodstvo in druge oddelke znotraj podjetja.

Ti in mnogi drugi podatki so nujni za pravilne odločitve in spremljanje poslovanja. Z veseljem za Vas prevzamemo njihovo pripravo. 

Advise poročila.

Želite izvedeti več o obračunu plač? Obiščite naš blog!

ZAUPAJO NAM NAJBOLJŠI  

Toyota partner podjetja Advise
Tobačna d.d. dolgoletni partner podjetja Advise
Inovatim partner podjetja Advise
Partnerji podjetja Advise
ALD Automotive in Advise
Lexpera partner podjetja Advise
Logo Vzajemna
Wiener Stadtische zavarovalnica
Schneider Electric partner podjetja Advise
Berlitz in Advise
Gafco in Advise
Hyundai partner podjetja Advise
DB Schenker in Advise
KD Group partner podjetja Advise
Citroen logo

IZJAVE NAŠIH ZADOVOLJNIH POSLOVNIH PARTNERJEV

S podjetjem Advise d.o.o. sodelujemo že več 10 let. S storitvami podjetja,  pa tudi z odnosom in odzivnostjo zaposlenih smo zelo zadovoljni. Skratka: pričakovanja, ki smo jih imeli so v podjetju Advise d.o.o. v celoti uresničili, tako da brez težav in z veseljem priporočamo njihove storitve tudi drugim podjetjem.

mag. Gregor Šergan

direktor, Berlitz Slovenija d.o.o.

Podjetju Advise d.o.o. nas že več kot 20 let navdušuje s svojo strokovnostjo, kakovostjo in prilagodljivostjo. Za nas opravljajo storitve priprave plač, vodenja kadrovskih map in pravnega svetovanja. Natančnost, preciznost, ažurno podajanje informacij in skrb za stranke so za nas velikega pomena, zato z veseljem Advise d.o.o. priporočamo vsem, ki iščejo profesionalno storitev.

Barbara Rovan

vodja kadrovske službe, C Automobil Import d.o.o.

Advise d.o.o. je naš partner že več 10 let. V vseh teh letih so se izkazali kot zanesljiv in strokoven partner. Informacije, ki smo jih včasih tudi zelo hitro potrebovali, so vedno posredovali v najkrajšem možnem času. Držijo se rokov, delo je opravljeno temeljito in natančno. Vedno so dosegljivi tudi za dodatna pojasnila, informacije ali dialog, in to brez slabe volje.

Marjana Frantar

v.d. direktor kadrovske službe, Vzajemna d.v.z.

Človeški viri in ravnanje z njimi je izredno občutljivo in zahtevno področje. V Tobačni Ljubljana d.o.o. z družbo Advise d.o.o. sodelujemo že nekaj časa. Takojšnja odzivnost in pomoč, pa zanesljivost na področju obračuna plač in kadrovske dokumentacije je njihova odlika.

Monika Teran

vodja kadrovske službe, Tobačna Ljubljana d.o.o.