Nova uredba GDPR. Nujno uredite področje varstva osebnih podatkov v vašem podjetju! 

Slovenija z zamudo sprejema Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki bo dopolnil oziroma interpretiral določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), ki se sicer v Sloveniji  že neposredno uporablja.

Glavne novosti, ki jih bo prinesel ZVOP-2 so predvsem ureditev videonadzora, biometrije, obdelava osebnih podatkov umrlih oseb, postavitev meje za privolitev v obdelavo pri 15-ih letih starosti, vodenje dnevnikov obdelave, razmerje varstva osebnih podatkov do svobode izražanja in do dostopa do informacij, pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO), natančno predpisana vsebina zahteve za posredovanje osebnih podatkov in globe za odgovorne osebe.

Poleg splošnih pooblastil, ki Informacijskemu pooblaščencu RS daje Zakon o inšpekcijskem nadzoru, predlog ZVOP-2 predvideva še nekatere posebne ukrepe: zapečatenje prostorov in opreme, poslovnih knjig in druge dokumentacije ter elektronskih naprav za čas nadzora, izdelava forenzičnih kopij, odreditev omejitve obdelave podatkov, prepoved prenosa osebnih podatkov v tretjo državo in odreditev brisanja ali uničenja osebnih podatkov.

Da bi se izognili zgoraj naštetim ukrepom in globam, ki jih lahko izreka Informacijski pooblaščenec, predlagamo, da v svojem podjetju še pred sprejetjem ZVOP-2 uredite področje varstva osebnih podatkov.

Kot upravljavec ali obdelovalec osebnih podatkov potrebujete vrsto dokumentov, ki določajo pravice in obveznosti posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Med njih sodijo:

  • Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
  • Politiko zasebnosti za stranke
  • Politiko zasebnosti za piškotke
  • Politiko zasebnosti za zaposlene in tudi politiko za kandidate za zaposlitev
  • Evidence obdelave osebnih podatkov
  • Pogodbo o obdelavi osebnih podatkov
  • Oceno učinka v zvezi z varstvo osebnih podatkov (DPIA)
  • Oceno zakonitih interesov (LIA)
  • Obrazce za odgovore na zahtevke po pravicah posameznikov

Za vas lahko pregledamo in prenovimo vaše obstoječe akte ali pa jih pripravimo, če jih še nimate. Za povpraševanje nas lahko kontaktirate na e-naslov: info@advise.si ali na telefon: +386 (0)1 23 64 641.