Višja sila in šolske počitnice

Bližajo se šolske počitnice in postavlja se vprašanje, ali starši lahko uveljavljajo višjo silo v času šolskih počitnic v času epidemije? Odgovor je ne. V času šolskih počitnic zaradi varstva šoloobveznih otrok niso podane vse okoliščine, iz katerih bi izhajala...

Ukinitev javnega prevoza v povezavi z višjo silo

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so pripravili pojasnilo glede ukinitve javnega prevoza in s tem povezanim vprašanjem nemožnosti prihoda na delo delavca. Z Odlokom o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na...

5 Proti korona paket

Državni zbor je na seji 15.10.2020 sprejel Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP). Zakon bo pričel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.   Bistveni povzetki ukrepov se nahajajo spodaj. Za natančno razumevanje ukrepov...