Kadrovsko svetovanje 

Podjetje Advise se že več kot 30 let ukvarja s kadrovskim svetovanjem za svoje naročnike. Bogate in dolgoletne izkušnje, strokovnost sodelavcev, hitra odzivnost, kvaliteta dela, odlična organiziranost, posluh za Vaše želje in potrebe, nas že vrsto let uvršča med vodilne ponudnike kadrovskega svetovanja.

V podjetju Advise poskrbimo, da so vsi kadrovski dokumenti in postopki vedno v skladu z veljavno zakonodajo in kolektivnimi pogodbami, ter da so prilagojeni potrebam, zahtevam in ciljem Vašega podjetja. S tem Vam zagotovimo popoln pregled nad Vašim kadrovskim področjem, zmanjšamo administracijo in Vam prihranimo dragocen čas, ki ga lahko namenite Vašemu poslovanju.

Naša kadrovska služba vam nudi: 

Advise d.o.o.

Priprava kadrovskih dokumentov in vodenje kadrovskih postopkov 

V naši kadrovski službi za vas pripravimo naslednje kadrovske dokumente in vodimo kadrovske postopke:

 • Oddaja in objava prostega delovnega mesta (PD) in drugih potrebnih obrazcev.
 • Pogodbe o zaposlitvi za nedoločen ali določen čas.
 • Postopke in dokumente v zvezi s poskusnim delom.
 • Prijave in odjave v obvezna socialna zavarovanja (M obrazci).
 • Odmere letnih dopustov.
 • Napotitve na zdravniške preglede.
 • Ponudbe novih pogodb o zaposlitvi.
 • Sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi.
 • Druge dokumente (kot so npr. pogodbe, sklepi, odredbe, navodila in podobno) s kadrovskega področja.
 • Kadrovsko svetovanje v raznih postopkih.

Na Vašo željo lahko za Vas uredimo, vodimo in hranimo celotno kadrovsko evidenco vključno s personalnimi mapami delavcev Vašega podjetja. 

 

 

 

 

 

 

 

Zunanja kadrovska služba

Zunanja kadrovska služba je vedno bolj priljubljena oblika vodenja kadrovske funkcije v podjetju, saj zagotavlja, da je kadrovsko področje v vsakem trenutku pravno urejeno tako, da zasleduje zastavljeni strategiji in ciljni organiziranosti podjetja, hkrati pa predstavlja stroškovno ugodno rešitev.

Kadrovska služba Advise uporablja kadrovsko informacijski sistem, ki podpira kadrovske evidence, delovna mesta in organizacijsko strukturo družbe, tako da so podatki vsak hip na voljo odgovornim osebam naročnika. V trenutku lahko pridobimo izpis raznovrstnih podatkov, ki Vam omogočajo različne preglede kadrovskega potenciala, lažje načrtovanje karier, kadrovskih potreb ter primerjavo različnih podatkov, ki privedejo do optimalnega kadrovskega ravnovesja.

Nudimo tudi tekoče kadrovsko svetovanje, coaching vaših sodelavcev, psihološko profiliranje in spreminjanje kulture in vrednot vašega podjetja.

Advise d.o.o.
Advise d.o.o.

Kadrovanje in posredovanje dela

Storitev kadrovanja in posredovanja dela našim naročnikom omogoča, da izboljšajo in poenotijo postopek iskanja in izbiranja novih sodelavcev. Na podlagi zahtev naročnika in konkretnega delovnega mesta oglašujemo, opravimo razgovore in izberemo najprimernejše kandidate, ki jih nato napotimo na razgovor k naročniku. Ves čas aktivno sodelujemo z naročnikom, upoštevamo njegove zahteve in preverjamo uspešnost izbora.

Prednosti za naročnika:

 • Skupaj z naročnikom pripravimo celovito analizo delovnega mesta, ki je osnova za nadaljnje iskanje kadra.
 • Proces iskanja in selekcije po meri prilagodimo vsakemu naročniku.
 • S pomočjo baze kandidatov Vam predstavimo izbor najprimernejših kandidatov.
 • Kandidate iščemo tudi z direktnim iskanjem, ne le na podlagi prejetih prijav. 
 • Preko pogodbenih sodelavcev izvajamo psihološko testiranje in testiranje sposobnosti. 
 • Zagotavljamo anonimnost in diskretnost postopka.
 • Izpeljemo vso potrebno administracijo in uredimo dokumentacijo celotnega postopka.

Zaposlovanje tujcev 

Zaposlovanje tujcev dandanes postaja vse bolj pomembno za podjetja, saj na slovenskem trgu primanjkuje večje število ustrezno kvalificiranih delavcev, kar podjetjem povzroča težave, saj se soočajo z dolgotrajnim in pogosto neuspešnim iskanjem ustreznega kadra, vse skupaj pa vpliva na počasnejšo realizacijo zastavljenih poslovnih ciljev. V ekipi podjetja Advise imamo zaposlenega strokovnjaka s področja urejanja delovnih dovoljenj in zaposlovanja tujcev. Tako Vam nudimo naslednje storitve:

 • Svetovanje in posredovanje informacij v zvezi s pridobivanjem delovnih dovoljenj.
 • Vodenje celotnega postopka za pridobitev vseh vrst delovnih dovoljenj.
 • Prijavo dela tujca.
 • Vodenje celotnega postopka za pridobitev dovoljenja za prebivanje tujca in njegovih družinskih članov v Republiki Sloveniji.
 • Kadrovsko svetovanje s področja zaposlovanja tujcev.
 • Urejanje vse potrebne dokumentacije v zvezi z zaposlitvijo. 

 

Advise d.o.o.

Želite izvedeti več o zunanji kadrovski službi? Obiščite naš blog!

ZAUPAJO NAM NAJBOLJŠI  

Toyota partner podjetja Advise
Tobačna d.d. dolgoletni partner podjetja Advise
Inovatim partner podjetja Advise
Partnerji podjetja Advise
ALD Automotive in Advise
Lexpera partner podjetja Advise
Logo Vzajemna
Wiener Stadtische zavarovalnica
Schneider Electric partner podjetja Advise
Berlitz in Advise
Gafco in Advise
Hyundai partner podjetja Advise
DB Schenker in Advise
KD Group partner podjetja Advise
Citroen logo

IZJAVE NAŠIH ZADOVOLJNIH POSLOVNIH PARTNERJEV

S podjetjem Advise d.o.o. sodelujemo že več 10 let. S storitvami podjetja,  pa tudi z odnosom in odzivnostjo zaposlenih smo zelo zadovoljni. Skratka: pričakovanja, ki smo jih imeli so v podjetju Advise d.o.o. v celoti uresničili, tako da brez težav in z veseljem priporočamo njihove storitve tudi drugim podjetjem.

mag. Gregor Šergan

direktor, Berlitz Slovenija d.o.o.

Podjetju Advise d.o.o. nas že več kot 20 let navdušuje s svojo strokovnostjo, kakovostjo in prilagodljivostjo. Za nas opravljajo storitve priprave plač, vodenja kadrovskih map in pravnega svetovanja. Natančnost, preciznost, ažurno podajanje informacij in skrb za stranke so za nas velikega pomena, zato z veseljem Advise d.o.o. priporočamo vsem, ki iščejo profesionalno storitev.

 

Barbara Rovan

vodja kadrovske službe, C Automobil Import d.o.o.

Advise d.o.o. je naš partner že več 10 let. V vseh teh letih so se izkazali kot zanesljiv in strokoven partner. Informacije, ki smo jih včasih tudi zelo hitro potrebovali, so vedno posredovali v najkrajšem možnem času. Držijo se rokov, delo je opravljeno temeljito in natančno. Vedno so dosegljivi tudi za dodatna pojasnila, informacije ali dialog, in to brez slabe volje.

Marjana Frantar

v.d. direktor kadrovske službe, Vzajemna d.v.z.

Človeški viri in ravnanje z njimi je izredno občutljivo in zahtevno področje. V Tobačni Ljubljana d.o.o. z družbo Advise d.o.o. sodelujemo že nekaj časa. Takojšnja odzivnost in pomoč, pa zanesljivost na področju obračuna plač in kadrovske dokumentacije je njihova odlika.

Monika Teran

vodja kadrovske službe, Tobačna Ljubljana d.o.o.