Bližajo se šolske počitnice in postavlja se vprašanje, ali starši lahko uveljavljajo višjo silo v času šolskih počitnic v času epidemije?

Odgovor je ne. V času šolskih počitnic zaradi varstva šoloobveznih otrok niso podane vse okoliščine, iz katerih bi izhajala upravičena odsotnost staršev zaradi varstva otroka, saj kljub epidemiji ne gre za nepričakovan dogodek. Šolske počitnice so bile vnaprej načrtovane v šolskem koledarju za leto 2019/20 in niso izpolnjena vsa merila višje sile (to so zunanjost vzroka, neizogibnost, nujnost in neodvrnljivost).

Vir: MDDSZ

Za več informacij v zvezi z interventnimi ukrepi in za svetovanje smo vam na voljo na naslovu info@advise.si.