Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so pripravili pojasnilo glede ukinitve javnega prevoza in s tem povezanim vprašanjem nemožnosti prihoda na delo delavca.

Z Odlokom o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list, številka 165/20) se je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 s ponedeljkom, 16. 11. 2020 začasno prepovedal  javni prevoz potnikov na ozemlju Republike Slovenije. Ta ukrep, podobno kot ukrep zaprtja vrtcev in šol, lahko povzroči nemožnost prihoda delavca na delo. V takšnem primeru, je ob upoštevanju vseh okoliščin, ki vplivajo na to, da delavec ne more priti na kraj opravljanja dela, mogoče govoriti o nastanku višje sile (višjo silo opredeljujejo naslednji elementi: prisotnost zunanjega vzroka, nepričakovanost dogodka ter neizogibnost in neodvrnljivost dogodka).

V zvezi z okoliščino višje sile zaradi nemožnosti prihoda na delo zaradi ukinitve javnega prevoza pa, za razliko od zaprtja vrtcev in šol, trenutno veljavna interventna zakonodaja ne določa posebne pravne podlage za opravičeno odsotnost z dela in posledično do nadomestila plače v tem primeru, zato je treba upoštevati splošen delovnopravni okvir veljavnega Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in nadaljnji, v nadaljevanju: ZDR-1). V skladu z ZDR-1 je delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile, upravičen do nadomestila plače, in sicer do polovice plačila, do katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal oziroma najmanj 70 odstotkov minimalne plače. Kot omenjeno, delodajalec za ta primer trenutno ne more zahtevati povračila nadomestila plače na podlagi interventne zakonodaje, tako kot za primer višje sile zaradi zaprtja vrtec in šol.

Celotno pojasnilo je dostopno na spletni strani: https://www.gov.si/novice/2020-11-17-ukinitev-javnega-prevoza-v-povezavi-z-visjo-silo/