Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije (ZIUOPDVE) oziroma t.i. PKP6, ki velja od 28. novembra 2020, prinaša kar nekaj novosti v zvezi s povračilom nadomestila plače za začasno čakanje na delo.

Povračilo lahko znaša 80 % izplačanega nadomestila plače. Po novem je omejeno z višino povprečne plače v Sloveniji v letu 2019 (prej: z višino najvišjega denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, tj. 892,50 EUR).

Delodajalci imajo po PKP6 možnost uveljavljati 100 % povračilo izplačanih nadomestil plače za november 2020 do izteka upravičenosti, če skupni znesek prejetih državnih pomoči po interventnih zakonih pri delodajalcu ne presega 800.000 EUR za posamezno podjetje. V navedeno je všteta tudi pomoč, ki jo bo delodajalec prejel do konca upravičenosti po PKP6.

Možnost uveljavljanja 80 % ali 100 % povračila nadomestila plače za začasno čakanje za november in nadaljnje mesece bo vsem delodajalcem, ki so vlogo že oddali, omogočeno pri oddaji zahtevka za november (za izplačana nadomestila v decembru). Pri zahtevku bodo delodajalci podpisali izjavo glede višine prejetih sredstev in se odločili, ali bodo uveljavljali 80 % ali 100 % povračilo nadomestila plače. Zato v tem primeru delodajalcem ne bo potrebno oddajati nove vloge.

Izjava glede višine prejetih sredstev in odločitev, ali bodo delodajalci uveljavljali 80 % ali 100 % povračilo nadomestila plače za prihodnje mesece, pa je dodana na novo vlogo ZRSZ na portalu zadelodajalce.si. Še vedno velja, da jo je potrebno predložiti v roku 8 dni od napotitve zaposlenega na začasno čakanje na delo.

Vir: Zavod Republike Slovenije za Zaposlovanje