Višina nadomestila plače delavca je glede na Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list RS, št. 98/20; v nadaljevanju: ZIUPDV) odvisna od samega vzroka za izdajo odločbe o karanteni.

Iz zakonskega besedila izhaja, da naj delodajalec najprej preveri možnost, da za delavca, ki mu je bila odrejena karantena, organizira delo na domu. V tem primeru se delavčev položaj ne spreminja, saj delavec opravlja delo in za to prejema plačo. V primeru, da organiziranje dela na domu ni mogoče, pa ZIUPDV določa naslednje:

1) Karantena zaradi stika z okuženo osebo v Sloveniji

a) Delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo in zaradi tega ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela na domu, pri čemer do stika ni prišlo med opravljanjem dela za delodajalca, ima pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z 138. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13; v nadaljevanju: ZDR-1) za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga, torej v višini 80% osnove. 

b) Če je bila delavcu odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca in delodajalec ne more zanj organizirati delo na domu, pa ima delavec pravico do nadomestila plače v višini 100% osnove.

2) Karantena v primeru prehoda državne meje

c) Delavec, ki se odpravi v državo, ki je na zelenem ali rumenem seznamu, in mu je ob prehodu meje v Republiki Sloveniji odrejena karantena, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela na domu, ima pravico do nadomestila plače začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga, torej v višini 80% osnove.

d) Delavec, ki se odpravi v državo, ki je na rdečem seznamu pa v skladu s 15. členom ZIUPDV ni upravičen do nadomestila plače v času odrejene karantene, razen v primeru odhoda zaradi naslednjih izjemnih osebnih okoliščin:

  • smrti zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrti otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
  • smrti staršev (oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj),
  • rojstva otroka.

Delavec je v teh treh izjemnih primerih pod točko d) upravičen do nadomestila plače v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer višje sile, torej v višini 50% osnove. Delavec mora delodajalcu najpozneje en dan pred odhodom predložiti pisno izjavo, iz katere izhaja, da odhaja v državo na rdečem seznamu zaradi predhodno naštetih osebnih okoliščin.

Do 30.09.2020 lahko delodajalci na podlagi določil ZIUPDV uveljavljajo povračilo celotnega izplačanega nadomestila plače za delavce, ki zaradi odrejene karantene ne morejo opravljati dela in jim delodajalci ne morejo organizirati dela na domu. Povračilo izplačanih nadomestil plače se lahko uveljavlja le za obdobje, za katerega je bila zaposlenemu odrejena karantena.