Spoštovane stranke obveščamo, da je z današnjim dnem v veljavi nov Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Z današnjim dnem so začeli veljati strožji ukrepi glede izpolnjevanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani), nošenja mask, javnega zbiranja, odpiralnega časa gostinskih lokalov.

POGOJ PCT: Izpolnjen je, če se oseba izkaže z veljavnim osebnim dokumentom in razpolaga z enim od dokazil za prebolelost, cepljenje ali testiranje. Starost oseb, ki morajo izpolnjevati pogoj PCT, se zniža s 15 na 12 let.

Pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati:

  • osebam, ki so mlajše od 12. let,
  • uporabnikom zdravstvenih storitev, če gre za cepljenje proti Covidu-19, gripi ali za testiranje na novi koronavirus,
  • v primeru nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi potrebščinami, pod pogojem, da je na osebo zagotovljenih najmanj 10 kvadratnih metrov površine.

MASKE: Pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih prostorih je obvezna uporaba kirurške maske ali maske tipa FFP2. Maske iz blaga niso več dovoljene.

GOSTINSKI LOKALI: Za vstop v lokal je obvezno izpolnjevanje PCT. Strežba je mogoča le sedečim gostom, in sicer med 5. in 22. uro. Določeno je največje število oseb v lokalu. Obratovanje gostinskih lokalov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program (diskoteke, nočni klubi), ni dovoljeno.

TRGOVINE: Trgovine morajo za vsakega obiskovalca zagotoviti najmanj deset kvadratnih metrov površin, ob vhodu v trgovino pa mora pisati, koliko ljudi je lahko naenkrat v trgovini.

V veljavi ostajata zakona iz PKP 9, in sicer ZIUPGT ter ZNUPZ. ZNUPZ med drugim določa različne višine nadomestila plače delavca, ki zaradi karantene na domu ne more opravljati dela.

Hitri antigenski test ostaja strošek delodajalca.  Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) v 14. členu namreč določa, da zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme povzročati finančnih obveznosti. Prav tako ne sme obremenjevati njegove plače in posegati v njegov socialni položaj. Zato mora delodajalec nositi strošek samotestiranja zaposlenih, ki jih napoti na testiranje z namenom zagotovitve pogoja PCT. (Samo)testiranje zaposlenih se opravi v okviru delovnega časa. Če delavec zavrača hitri antigenski test oz. testiranje z njim to pomeni neizpolnjevanje obveznosti iz delovnega razmerja, kar je lahko podlaga za odpoved delovnega razmerja.

Hitri antigenski test v okviru delovnega procesa ni ugodnost v obliki proizvoda ali storitve, kot je opredeljena boniteta v zakonu, ker ne gre za ugodnost, ki bo jo delavec lahko koristil tudi izven delovnega procesa. Hitri antigenski test je namenjen zagotavljanju pogoja PCT zgolj za opravljanje službenih obveznosti in ga ni možno uporabiti za druge storitve. Zagotavljanje samotestiranja v skladu z Odlokom tako ne predstavlja ugodnosti za delavca in posledično ne predstavlja bonitete v skladu z ZDoh-2.

Za dodatna vprašanja in pojasnila glede razlage Odlokov Vlade RS in ostale interventne zakonodaje se lahko obrnete na info@advise.si.