POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE ZA SKRAJŠANI POLNI DELOVNI ČAS

V Uradnem listu RS, št. 112/2021 z dne 13.7.2021, je bil objavljen Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT). Zakon je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 14.7.2021.

Podaljšal se je ukrep koriščenja subvencioniranja skrajšanega delovnega časa. Ukrep bo veljal od 30.6.2021 do 30.9.2021 z možnostjo podaljšanja do 31.12.2021.

Namen ukrepa

Z namenom ohranitve delovnih mest zaradi posledic epidemije in začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnih razlogov se z zakonom ureja možnost odreditve dela s skrajšanim delovnim časom ob hkratni delni napotitvi na začasno čakanje na delo delavca, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, na način, da delodajalec delavcu zagotavlja delo vsaj za polovični delovni čas.

Delodajalec lahko zaradi povračila izplačanega nadomestila plače za preostali del delovnega časa do polnega delovnega časa, za katerega je delavcu odrejeno čakanje na delo v deležu od 5 do 20 ur tedensko, uveljavlja delno povračilo izplačanega nadomestila plače zaradi odreditve dela s skrajšanim delovnim časom, določeno s tem zakonom.

Pravico do delnega povračila nadomestila plače po tem zakonu lahko uveljavlja delodajalec, ki:

– je pravna ali fizična oseba, ki je bila v Poslovni register Slovenije vpisana pred 31. decembrom 2020 ter zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas, oziroma fizična oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost in je bila najpozneje na dan 31. december 2020 vpisana v Register kmetijskih gospodarstev, in

– po njegovi oceni (delodajalca) najmanj 10 odstotkov zaposlenim mesečno ne more zagotavljati najmanj 90 odstotkov dela in

– mu je s predpisom Vlade omejeno ali onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti.

 

Problematična je prav zadnja točka, ki je bila oddana nakandno. Saj ne določa točno komu je onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti. Pojasnil s strani Ministrstva še ni. Prejeli samo odgovor s strani Zavoda za zaposlovanje, da v primeru oddaje vloge bodo vlogo odobrili, saj niso odgovorni za verodostojnost vloge. Potrdili pa so, da je eden izmed pogojev oddaje tudi ta, da je podjetju s predpisom/ukrepom vlade onemogočeno opravljanje dejavnosti. Glede na to, je moč pričakovati, da bodo naknadno pregledovali utemeljenost vlog. V primeru, da vloga ne bo utemeljena bo potrebno vračati prejeta sredstva.

Oddaja vlog za obdobje od 1.7.2021 do 30.9.2021 je že mogoča. Rok za oddajo vlog je 15 dni od objave Zakona v Uradnem listu (Zakon je bil objavljen danes). V kolikor se odločite za koriščenje pomoči in želite, da odredbe in vlogo oddamo pri nas, nas o tem še pravi čas obvestite.                 

Nasvet:

V kolikor niste prepričani ali ste upravičeni do pomoči ali ne in za svoje delavce vseeno ne morete zagotavljati dela jih vseeno lahko napotite na skrajšan delovni čas. Hkrati lahko oddate tudi vlogo na Zavod. Pomembno je, da se ne odda zahtevka za izplačilo pomoči, ki pa se jih lahko oddaja tudi za nazaj. Se pravi lahko oddate vlogo a je ne koristite dokler ne bo jasno določeno katere dejavnosti bodo do nje upravičene.                                                                                  
Za več informacij smo vam na voljo na naših kontaktih. Zakon je objavljen na povezavi: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021112.pdf