Višina nadomestila plače delavca je glede na Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list RS, št. 98/20; v nadaljevanju: ZIUPDV) odvisna od samega vzroka za izdajo odločbe o karanteni. Iz zakonskega besedila izhaja, da naj delodajalec...

read more