V času epidemije se delodajalci osredotočajo zlasti na pridobivanje subvencij za kritje nadomestila plač delavcem, ki jim zaradi poslovnih razlogov, ki so posledica sprejetih ukrepov, ne morejo več zagotavljati dela. Ker pa v določenih dejavnostih delo še vedno poteka nemoteno oziroma delodajalci celo zaposlujejo nove delavce, bi vam radi predstavili javno povabilo Zaposli.me 2020 Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Javno povabilo vam za obdobje enega leta omogoča subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki ustrezajo ciljnim skupinam programa. Mesečna subvencija znaša od 416 do 666 EUR. Zaposlitev mora trajati vsaj 12 mesecev brez prekinitve. Kandidate je potrebno zaposliti za polni delovni čas (40 ur na teden). Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz javnega povabila. Javno povabilo je odprto do 31.3.2021.  

Za dodatne informacije in pomoč pri pridobivanju subvencije se lahko obrnete na info@advise.si ali na telefon 0590 963 64.