Organizacijsko prestrukturiranje potrebno, da podjetje ostane konkurenčno, zlasti ko mora ohraniti svojo konkurenčno prednost glede na razvoj v svoji panogi. Razumevanje osnov prestrukturiranja vam lahko pomaga pri učinkoviti izvedbi prestrukturiranja za doseganje vaših ciljev. Del organizacijskega prestrukturiranja pa je tudi kadrovsko prestrukturiranje, pri čemer vam lahko pomagajo pravni svetovalci kadrovskih agencij. V tem članku razložimo, kaj je prestrukturiranje organizacije, opišemo razloge zanj in podamo nasvete, kako prestrukturirati vašo organizacijo.

Kaj je prestrukturiranje organizacije?

Prestrukturiranje organizacije je sprememba poslovnega modela, strukture ali procesov podjetja. Prestrukturiranje lahko vključuje spremembe v delovni sili (kadrovsko prestrukturiranje), reorganizacijo hierarhije podjetja ali uvedbo novih procesov. Obseg prestrukturiranja je lahko odvisen od dejavnikov, kot je lansiranje novega izdelka ali izpolnjevanje potreb strank. Na primer, če je zaradi zmanjšanja stroškov poslovanja prestrukturiranje nujno, bodo morda potrebna obsežna odpuščanja,, pri čemer vam lahko pomagajo pravni svetovalci iz agencij za kadrovanje. Do organizacijskega prestrukturiranja lahko pride, ko se vodstvo odloči, da je treba del poslovanja spremeniti. Če so pravilno izvedene, lahko takšne spremembe izboljšajo poslovanje na določenem področju ali več njih.

Koga vključuje prestrukturiranje organizacije?

V mnogih organizacijah prestrukturiranje pogosto vključuje naslednje skupine:

 • Vodstvo: Vodstvo si pogosto prizadeva ohraniti organizacijo uspešno in operativno. Uprava, ki jo pogosto predstavlja izvršni odbor, lahko tudi oceni aktivnosti v procesu prestrukturiranja in nudi podporo za zagotovitev njegove uspešnosti.
 • Zaposleni: Čeprav podjetje morda ne bo neposredno vključilo zaposlenih v prestrukturiranje, lahko z informacijami zmanjša nasprotovanje in poveča uspeh, če zaposlene vključi zgodaj v proces.
 • Kadrovsko osebje: Kadrovsko osebje pogosto ustvarja načrte za vodenje reorganizacije in sporoča spremembe zaposlenim.
 • Zainteresirane strani: vključenost zainteresiranih strani ali vlagateljev je lahko odvisna od dejavnikov, kot sta velikost podjetja in obseg prestrukturiranja. Velika podjetja z močnimi vlagatelji jih pogosto vključujejo pri sprejemanju odločitev, ki bi lahko pomembno vplivale na poslovanje.

Razlogi za prestrukturiranje organizacije

Prestrukturiranje je pogosto posledica analize trenutnega stanja podjetja in identifikacije potrebnih sprememb. Tukaj je nekaj razlogov, zakaj se nekatera podjetja lahko odločijo za prestrukturiranje

Dinamika v poslovnem okolju

Poslovni svet se nenehno spreminja, zaradi česar morajo podjetja spremeniti nekatere vidike svojega poslovanja, da bi ostala konkurenčna. Medtem ko nekatere spremembe le redko zahtevajo intenzivno prestrukturiranje, lahko nekatere povzročijo obsežno reorganizacijo podjetij. Dinamično poslovno okolje je eden od pogostih zunanjih dejavnikov, ki spodbujajo prizadevanja za prestrukturiranje. Notranji dejavniki so lahko bolj obvladljivi in ​​manj spremenljivi.

Spremembe strukture dela in delovanja

Vzorci dela in proizvodnje so dinamični, saj podjetja odkrivajo nove procese, ki lahko sčasoma ponudijo boljše rezultate. Uvajanje novih procesov in struktur v organizacije lahko zahteva popolno prestrukturiranje. Dober primer je porast programov dela na daljavo v panogah z reorganizacijo in prestrukturiranjem podjetij, da bi omogočili več ureditev dela od doma.

Izkoriščanje tržnih priložnosti

Podjetje se lahko prestrukturira, da bi izkoristilo priložnosti za boljšo rast poslovanja. Primeri priložnosti vključujejo lansiranje izdelkov na nove trge, povečanje tržnega deleža ali ustvarjanje večje prepoznavnosti blagovne znamke. Prestrukturiranje na pravi način lahko podjetje postavi v boljši položaj, da izkoristi priložnosti na trgu. Na primer, ustanovitev novih mednarodnih pisarn kot del organizacijskega prestrukturiranja lahko olajša osvajanje novih trgov.

Zadovoljevanje potreb strank

Podjetja se lahko reorganizirajo, da bodo zadostila spreminjajočim se potrebam svoje baze strank. Ko mora vaše podjetje izdelati nove izdelke ali ponuditi nove storitve, bo prestrukturiranje morda potrebno za obvladovanje sprememb v poslovanju, kot so ustvarjanje novih oddelkov, zaposlovanje novega osebja in dodajanje novih vodstvenih položajev za prilagoditev različnim zahtevam strank.

Združitev, ki vodi do preoblikovanja blagovne znamke

Prestrukturiranje je lahko potrebno, če se podjetje združi z drugim podjetjem ali ga prevzame drugo podjetje. Novi lastniki ali vodstvo bodo morda želeli preoblikovati ali spremeniti določene dele podjetja, kar bo povzročilo popolno organizacijsko prestrukturiranje.

Notranje organizacijske težave

V organizaciji obstajajo različne težave, ki bi lahko zahtevale spremembe njene notranje strukture ali procesov, kot so:

 • neučinkovitost,
 • slabo delovanje,
 • povečanje režijskih stroškov,
 • zmanjšanje prihodkov,
 • nepravilna dodelitev in uporaba proračunov,
 • težave s komunikacijo,
 • neustrezno vodenje podjetja.

Vodenje podjetja je pogosto ključno za njegovo preživetje in uspeh. Če pride do zloma vodstvene strukture, bo morda potrebno kadrovsko prestrukturiranje. Koliko bo prestrukturiranje vplivalo na vodstvo, je lahko odvisno od obsega problema. Če se težava pojavi na različnih ravneh upravljanja, je morda najboljša popolna prenova vodstva podjetja.

težave v organizaciji

Nasveti za uspešno prestrukturiranje organizacije

Če je pravilno izvedeno, lahko organizacijsko prestrukturiranje pomaga racionalizirati procese in olajša doseganje poslovnih ciljev. Tukaj je nekaj nasvetov za izvedbo uspešnega procesa prestrukturiranja.

Ocenite svojo trenutno strukturo

Preden se lotite prestrukturiranja, lahko ocenite svojo trenutno organizacijsko strukturo. To lahko pomaga prepoznati težave in olajša njihovo reševanje. Prav tako lahko olajša iskanje delov vaše organizacijske strukture, ki dobro delujejo, in tistih, ki bi jim prestrukturiranje lahko koristilo.

Pripravite načrt prestrukturiranja

Možnosti za uspeh prestrukturiranja se lahko povečajo, če obstaja načrt, ki vodi njegovo izvedbo. Vaš načrt prestrukturiranja lahko upošteva različne dejavnike, kot so pravne in ekonomske omejitve ter moč zaposlenih. Pri ustvarjanju načrta je tukaj nekaj dejavnosti, ki so lahko vidne:

 • ustvarjanje ciljev,
 • identifikacija orodij za vodenje projektov,
 • ocena stroškov in izdelava proračuna,
 • vzpostavitev projektne skupine,
 • imenovanje vodje projekta,
 • naj bo komunikacija prednostna naloga.

Uspešno prestrukturiranje je lahko odvisno od podpore, ki jo dobi od ključnih deležnikov v organizaciji. Komunikacija je lahko pomembna za ustvarjanje podpore za visoko tvegano dejavnost, kot je prestrukturiranje. Komunikacija o organizacijskem prestrukturiranju mora biti redna in pregledna, da lahko zagotovite, da so zaposleni seznanjeni z načrti, da se izognete negotovosti in zmanjšate nasprotovanje. Lahko tudi imenujete predstavnike za stike z javnostjo, ki bodo z zaposlenimi razpravljali o prednostih prestrukturiranja.

Izvedite preizkus v manjšem obsegu

Dobra strategija je lahko izvajanje prestrukturiranja v manjših delih podjetja, preden ga uporabimo za celotno organizacijo. Lahko vam omogoči merjenje in ovrednotenje načrta ter se izognete dragim napakam. Rezultate teh lažnih izvedb lahko uporabite za izboljšanje dejanskega načrta in preprečevanje težav. Med temi preizkusi lahko poskusite zbrati povratne informacije zaposlenih in njihovi odzivi se lahko izkažejo za neprecenljive pri ocenjevanju morebitnih reakcij splošne delovne sile.

pomoč pravnega svetovalca

Izvedite novo organizacijsko strukturo

Zadnja faza prestrukturiranja je uvedba nove strukture podjetja. Ključno je zagotoviti, da vaša ekipa razume prihajajoče spremembe in da jih lahko pripravite na reorganizacijo. Morda bi bilo priporočljivo ustvariti prilagodljiv načrt izvajanja, ki omogoča prilagoditve za povečanje učinkovitosti.